CLICK HERE FOR MORE PRODUCT INFORMATION & SPECIAL OFFERS

Essential Babe (Off-White)/ บอดี้สูทสีขาวออฟไวท์
Essential Babe (Off-White)/ บอดี้สูทสีขาวออฟไวท์

Essential Babe (Off-White)/ บอดี้สูทสีขาวออฟไวท์

Regular price 280.00 ฿ Sale

Size 50 รอบอก 19" ความยาวจากคอถึงเป้า 12" รอบโคนขาก่อนยืด 8"

Size 60 รอบอก 20" ความยาวจากคอถึงเป้า 13" รอบโคนขาก่อนยืด 9"

Size 70 รอบอก 22" ความยาวจากคอถึงเป้า 14" รอบโคนขาก่อนยืด 10"