CLICK HERE FOR MORE PRODUCT INFORMATION & SPECIAL OFFERS

#nunuxoxo/ บอดี้สูทปีเตอร์ขายาวลายหัวใจ

#nunuxoxo/ บอดี้สูทปีเตอร์ขายาวลายหัวใจ

Regular price 0.00 ฿ 550.00 ฿ Sale

Size 50 รอบอก 18" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 12" รอบโคนขาก่อนยืด 8" ความยาวจากบ่าถึงปลายขา 19" รอบปลายขา 7"

Size 60 รอบอก 19" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 13" รอบโคนขาก่อนยืด 9" ความยาวจากบ่าถึงปลายขา 21" รอบปลายขา 8"

Size 70 รอบอก 22" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 14" รอบโคนขาก่อนยืด 10" ความยาวจากบ่าถึงปลายขา 22" รอบปลายขา 9"

Size 80 รอบอก 24" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 15" รอบโคนขาก่อนยืด 11" ความยาวจากบ่าถึงปลายขา 23" รอบปลายขา 10"