CLICK HERE FOR MORE PRODUCT INFORMATION & SPECIAL OFFERS

Sunny Romper/ บอดี้สูทซันนี่

Sunny Romper/ บอดี้สูทซันนี่

Regular price 380.00 ฿ Sale

Size 50 รอบอก 18" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 12" รอบโคนขาก่อนยืด 8"

Size 60 รอบอก 19" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 13" รอบโคนขาก่อนยืด 9"

Size 70 รอบอก 22" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 14" รอบโคนขาก่อนยืด 10"

Size 80 รอบอก 24" ความยาวจากคอด้านหน้าถึงเป้า 15" รอบโคนขาก่อนยืด 11"